Opvang

De opvang voor onze locatie wordt verzorgd door Allente Opvang. Dit bestaat uit peuteropvang en met ingang van schooljaar 2021-2022 ook buitenschoolse opvang. 

De Kleine en Grote Beer krijgt een BSO
Na de zomervakantie gaan we starten met een Buitenschoolse opvang (BSO) op de locatie van de Kleine en Grote Beer. Uw kind kan voor en na schooltijd daar terecht en blijft in de vertrouwde en veilige omgeving van school. De opvang wordt aangeboden door Allente opvang en dat is een mooie toegevoegde waarde in het aanbod voor u als ouder.

Met de komst van een BSO maakt De Kleine en Grote Beer een mooie beweging naar een zogenaamd Integraal Kindcentrum (IKC). In dit IKC worden onderwijs, peuteropvang en BSO samengevoegd op één fysieke locatie; bedoeld voor kinderen van 2-12 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten.

Voor vragen of aanmelden voor de BSO kunt u het formulier invullen, bellen naar 0226-320208 (keuzetoets 1) of mailen naar plaatsing@allente.nl

Daltonschool De Kleine en Grote Beer wordt IKC De Poolster
Door de vernieuwing van onze locatie naar een IKC maken we een frisse start en hebben we ouders, kinderen, medewerkers en buurtbewoners gevraagd om mee te denken in een nieuwe naam. Een projectgroep heeft alle ingezonden namen beoordeeld en een voorselectie gemaakt. Tijdens een online-bijeenkomst heeft de selectiecommissie bestaande uit 3 leerlingen (groep 4/5, 5/6 en 7/8), 3 ouders (ouderraad, medezeggenschapsraad en peuteropvang) en 4 medewerkers (3 medewerkers onderwijs, 1 medewerker opvang) gestemd op de nieuwe naam voor het IKC. We kijken trots terug op dit proces waarbij vanuit alle geledingen grote betrokkenheid was en meegedacht werd. De nieuwe naam wordt gebruikt na de zomervakantie.

Peuteropvang en onderwijs samen in Daltonschool De Kleine en Grote Beer/ IKC de Poolster
Doordat de peuteropvang is gevestigd in de basisschool, wordt de overgang naar school makkelijker. De omgeving is al vertrouwd en de kinderen gaan vaak samen met een vriendje of vriendinnetje naar groep 1. We streven naar een doorgaande lijn met elkaar. Peuters leren van kleuters en kleuters van peuters. Waar de vaardigheden eindigen op de peuteropvang, gaat groep 1 verder. Samen buitenspelen, gezamenlijke activiteiten en/of thema's en ouderbetrokkenheid zijn onze speerpunten. 

Belangstelling? 
Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie over deze peuteropvang? Loop dan gerust binnen of neem contact op met Allente.                   
                                                                            
Een waardevolle opstap naar het basisonderwijs 
Als gecertificeerd VVE (Voor Vroegse Educatie) peuteropvang biedt deze elke peuter een omgeving vol geborgenheid en gezelligheid. Een sociale speelplaats waar gecertificeerde leidsters elk kind de aandacht en begeleiding geven die het verdient.

Openingstijden 
Maandag 8.30 - 12.30 uur 
Dinsdag 8.30 - 12.30 uur 
Woensdag 08.30 - 12.30 uur 
Donderdag 8.30 - 12.30 uur 
Vrijdag 8.30 - 12.30 uur 
parapluutje@allente.nl
Cookie instellingen